Při procházení webu se všichni čas od času setkáváme s kódy HTTP. Možná jste je viděli, aniž byste rozuměli jejich významu, nebo jste se snažili vyřešit problém se způsobem zobrazování obsahu na webu a obrátili jste se na tytéž kódy.

V tomto článku se budu zabývat vším, co se týká kódů HTTP – od toho, co to jsou, přes to, jak ovlivňují webové stránky, až po to, jak je můžete zobrazit na stránce. Pochopení těchto kódů vám pomůže lépe porozumět tomu, co se děje během komunikace mezi prohlížečem a webovým serverem. Podívejme se tedy na toto téma krok za krokem.

Co jsou stavové kódy HTTP a proč je potřebujete?

Stavový kód HTTP je malé třímístné číslo, které nám může říci mnoho o tom, co se stalo s naším požadavkem na server. Pomáhá nám pochopit, zda byl server schopen náš požadavek úspěšně provést, nebo zda došlo k problému. Každý stavový kód má svůj vlastní význam a pomáhá zobrazit konkrétní stav odpovědi serveru na náš požadavek.

Nejčastější stavové kódy jsou 200, 404 a 500. Kód 200 znamená, že požadavek byl úspěšně dokončen a server vrátil požadovaná data. Kód 404 znamená, že server nenašel to, co jsme hledali, například stránku na webu. Kód 500 označuje vnitřní chybu serveru, kdy se při zpracování požadavku něco pokazilo.

Pomocí stavových kódů můžeme rychle zjistit, co se s naším požadavkem děje a zda je třeba podniknout další kroky. Jsou důležitým nástrojem pro webové vývojáře a pomáhají sledovat a řešit problémy s webovými stránkami a webovými aplikacemi.

Jaké jsou stavové kódy HTTP

Odpovědi HTTP se dělí do pěti tříd, z nichž každá má své jedinečné vlastnosti a význam. To vám pomůže pochopit, jak server odpovídá na váš požadavek a co to znamená pro vaši práci s webem. Zde je stručný přehled jednotlivých tříd:

1. Třída 1xx (informace): Tyto kódy označují, že byl přijat požadavek a že se zpracovává. V praxi se obvykle nepoužívají.

2. Třída 2xx (úspěšný): Tyto kódy označují úspěšné dokončení požadavku. Například 200 označuje úspěšný přenos dat.

3. Třída 3xx (přesměrování): Tyto třídy označují, že k dokončení požadavku je třeba provést další akce. Například 301 znamená trvalé přesměrování.

http-status-codes-300

4. Třída 4xx (chyby klienta): Tyto kódy označují chyby související s požadavkem klienta. Například 404 znamená, že požadovaná stránka nebyla nalezena.

http-status-codes-401

5. Třída 5xx (chyby serveru): Tyto třídy označují chyby související se serverem. Například třída 500 označuje vnitřní chybu serveru.

http-status-codes-501

Jak různé kódy HTTP ovlivňují SEO

Málokdo to možná ví, ale vyhledávače jako Google, Bing a další při indexování webových stránek rozumí stavovým kódům HTTP a berou je v úvahu. Tyto kódy mohou odrážet různé scénáře, ke kterým dochází mezi klientem a serverem při přístupu k webovému zdroji. A zatímco kódy tříd 1xx a 2xx obvykle nemají přímý vliv na hodnocení stránek ve vyhledávačích, kódy tříd 3xx, 4xx a 5xx mohou mít určitý vliv.

Začněme pohledem na kódy třídy 3xx. Tyto stavové kódy označují různé směry přesměrování, například 301 (trvalé přesměrování) nebo 302 (dočasné přesměrování). V případě trvalého přesměrování (301) vyhledávače považují novou adresu URL za konečnou a ve svých indexovacích databázích nahrazují tu předchozí. To může mít pozitivní dopad na SEO tím, že se přenese autorita a hodnocení ze staré stránky na novou.

Pokud však stránka zobrazuje chybové kódy 4xx (např. 404 – stránka nenalezena), může to mít negativní dopad na SEO. Vyhledávače takové kódy vnímají jako známku problémů s přístupností obsahu, což může snížit hodnocení stránky ve výsledcích vyhledávání.

Kódy třídy 5xx označují chyby na straně serveru, například 500 (vnitřní chyba serveru). Tyto chyby se mohou vyskytnout z různých důvodů, například kvůli přetížení serveru nebo problémům s konfigurací softwaru. Vyhledávače mohou dočasně snížit hodnocení stránky, která takové chyby generuje, protože mohou naznačovat nestabilitu nebo nefunkčnost zdroje.

Proto je důležité pochopit, jak mohou různé kódy HTTP ovlivnit SEO vašich webových stránek. Správná správa přesměrování a včasná oprava chyb může pomoci udržet a zlepšit pozice vašeho webu ve vyhledávačích.

Jak zobrazit kódy odezvy serveru v prohlížeči

Když navštívíte webovou stránku, váš prohlížeč se obrátí na server, aby načetl její obsah. Někdy se může stát, že se stránka nenačte nebo se vyskytnou problémy s některými prvky. V takových situacích je užitečné mít možnost zkontrolovat kódy odezvy serveru a zjistit, co přesně se děje pod kapotou.

Jak můžete tyto kódy zkontrolovat v prohlížeči? Existuje několik způsobů, jak to udělat.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak to udělat, je použít integrované vývojářské nástroje prohlížeče. Většina prohlížečů, například Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari, má vestavěné vývojářské nástroje, které vám pomohou analyzovat webové stránky. Chcete-li zobrazit kódy odezvy serveru, otevřete vývojářské nástroje, klikněte na kartu Síť a obnovte stránku. Zde uvidíte seznam všech požadavků, které váš prohlížeč provedl, a také stavový kód každého požadavku. Pokud byl požadavek neúspěšný, uvidíte kód odpovědi serveru, který vám může poskytnout důležité informace o tom, co se pokazilo.

Dalším způsobem je použití speciálních služeb pro testování webových stránek, jako jsou Pingdom Tools nebo GTmetrix. Tyto služby umožňují analyzovat rychlost načítání stránky a poskytují podrobné informace o každém prvku, který se během procesu načítá. Můžete také zobrazit stavové kódy jednotlivých požadavků a identifikovat případné problémy se serverem.

Seznam stavových kódů HTTP

Podívejme se na hlavní kódy odpovědí HTTP, které jsou důležité pro pochopení interakce se serverem.

1xx (informační odpovědi):

 • 100 Pokračovat: Server je připraven pokračovat ve zpracování vašeho požadavku.
 • 101 Přepínací protokoly: Server souhlasí se změnou komunikačního protokolu.

2xx (Úspěšné odpovědi):

 • 200 OK: Váš požadavek byl serverem úspěšně proveden.
 • 201 Vytvořeno: Byla vytvořena nová položka.
 • 204 Ne Obsah: Požadavek byl dokončen, ale není k dispozici žádný obsah, který by se zobrazil.

3xx (přesměrování):

 • 301 Přesunuto trvale: Zdroj byl trvale přesunut.
 • 302 Nalezeno: Zdroj byl dočasně přemístěn.
 • 304 Nezměněno: Zdroj se od posledního požadavku nezměnil.

4xx (chyby klienta):

 • 400 Špatný požadavek: Váš požadavek obsahuje syntaktickou chybu.
 • 401 Neoprávněný: Přístup vyžaduje autorizaci.
 • 403 Zakázáno: Přístup k tomuto zdroji není povolen.
 • 404 Not Found: Zdroj nebyl nalezen.

5xx (Chyby serveru):

 • 500 Internal Server Error: Na serveru došlo k problému.
 • 502 Špatná brána: Špatná brána nebo proxy server.
 • 503 Služba není k dispozici: Server je dočasně nedostupný z technických důvodů.

Pochopení těchto kódů vám pomůže lépe porozumět reakcím serveru a řešit případné problémy.

Doporučení od společnosti Hostkoss

Máte-li jakékoli dotazy týkající se stavových kódů HTTP nebo potřebujete-li další informace, neváhejte nás kontaktovat. Mnoho užitečných informací najdete také v oficiálních dokumentech RFC (Request for Comments). Doporučujeme vám také přečíst si další články na toto téma, které přikládám níže.

Můžete si být jisti, že hlubší znalost těchto kódů vám v budoucnu usnadní práci s webovými servery a webovými aplikacemi.

Otázky a odpovědi o stavových kódech HTTP

Co jsou stavové kódy HTTP?

Stavové kódy HTTP jsou číselné hodnoty, které vrací webový server jako odpověď na požadavky HTTP. Označují stav nebo výsledek požadavku.

Jaké typy stavových kódů HTTP existují?

Existuje pět tříd stavových kódů HTTP: informační (100-199), úspěšný (200-299), přesměrování (300-399), chyby klienta (400-499) a chyby serveru (500-599).

Jaké stavové kódy jsou klasifikovány jako úspěšné?

Stavové kódy v rozsahu 200-299 jsou klasifikovány jako úspěšné. Například 200 znamená “OK” – požadavek byl úspěšně dokončen a 204 znamená “Bez obsahu” – server požadavek dokončil, ale nevrátil obsah.

Jaké jsou příklady přesměrování pomocí stavového kódu HTTP?

Stavové kódy 301 (Moved Permanently) a 302 (Found) jsou příklady přesměrování. Označují, že zdroj byl přesunut nebo nalezen na novém místě.

Co znamenají chyby klienta ve stavových kódech HTTP?

Chyby klienta (stavové kódy 400-499) označují, že klient (například webový prohlížeč) provedl nesprávný požadavek. Například 404 – “Nenalezen” – znamená, že server nemůže najít požadovaný prostředek.

Jaké jsou příklady chyb serveru ve stavových kódech HTTP?

Mezi příklady chyb serveru (stavové kódy 500-599) patří 500 (Internal Server Error), která znamená, že na serveru došlo k chybě a server nemůže požadavek splnit.

Proč je pro vývojáře webových stránek důležité rozumět stavovým kódům HTTP?

Porozumění stavovým kódům HTTP pomáhá vývojářům webových stránek efektivně sledovat a odstraňovat chyby, zlepšovat uživatelské prostředí a optimalizovat výkon webových stránek.

Jak mohu kontrolovat stavové kódy HTTP při vývoji webových stránek?

Vývojáři webových stránek mohou ke kontrole stavových kódů HTTP během vývoje používat nástroje pro vývojáře prohlížečů, například Inspector v prohlížeči Chrome nebo Nástroje pro vývojáře ve Firefoxu.

Jak stavové kódy HTTP ovlivňují SEO webových stránek?

Pozitivní stavové kódy HTTP, které indikují, že webové stránky fungují rychle a správně, mohou mít pozitivní vliv na SEO, zatímco chybné stavové kódy mohou negativně ovlivnit pozice ve vyhledávačích.

Jak opravit chyby stavových kódů HTTP na webových stránkách?

Oprava chyb stavového kódu HTTP zahrnuje analýzu problému, odstranění příčiny problému a ověření správnosti opravy pomocí testování. To může zahrnovat opravu odkazů, nastavení serveru nebo aktualizaci softwaru webových stránek.

O autorovi

Lenka Siker

Lenka je zkušená programátorka, která se umí orientovat v různých platformách a systémech. Je vyzbrojena více než tříletými zkušenostmi a dokáže spravovat systémy CMS, jako jsou Drupal, TYPO3 a Concrete5, a je také zběhlá ve WordPressu, který pohání nespočet webových stránek po celém světě.

Zobrazit všechny články