Wszyscy od czasu do czasu natrafiamy na kody HTTP podczas przeglądania stron internetowych. Być może widziałeś je, nie rozumiejąc ich znaczenia, lub próbowałeś rozwiązać problem ze sposobem wyświetlania treści w sieci i zwróciłeś się do tych samych kodów.

W tym artykule omówię wszystko na temat kodów HTTP – od tego, czym są, przez to, jak wpływają na strony internetowe, po to, jak można je wyświetlić na stronie. Zrozumienie tych kodów pomaga lepiej zrozumieć, co dzieje się podczas komunikacji między przeglądarką a serwerem WWW. Przyjrzyjmy się więc temu tematowi krok po kroku.

Czym są kody statusu HTTP i dlaczego są potrzebne?

Kod statusu HTTP to mała, trzycyfrowa liczba, która może nam wiele powiedzieć o tym, co stało się z naszym żądaniem do serwera. Pomaga nam zrozumieć, czy serwer był w stanie pomyślnie wykonać nasze żądanie, czy też wystąpił problem. Każdy kod statusu ma swoje własne znaczenie i pomaga wyświetlić konkretny status odpowiedzi serwera na nasze żądanie.

Najczęstsze kody statusu to 200, 404 i 500. Kod 200 oznacza, że żądanie zostało pomyślnie zakończone, a serwer zwrócił wymagane dane. Kod 404 wskazuje, że serwer nie mógł znaleźć tego, czego szukaliśmy, na przykład strony w witrynie internetowej. Kod 500 oznacza wewnętrzny błąd serwera, gdy coś poszło nie tak podczas przetwarzania żądania.

Za pomocą kodów statusu możemy szybko zrozumieć, co dzieje się z naszym żądaniem i czy musimy podjąć dalsze działania. Są one ważnym narzędziem dla twórców stron internetowych i pomagają śledzić i rozwiązywać problemy ze stronami internetowymi i aplikacjami internetowymi.

Jakie są kody statusu HTTP

Odpowiedzi HTTP są podzielone na pięć klas, z których każda ma swoje unikalne cechy i znaczenie. Pomaga to zrozumieć, w jaki sposób serwer odpowiada na żądanie i co to oznacza dla korzystania z Internetu. Oto krótki przegląd każdej klasy:

1. Klasa 1xx (Informacje): Kody te wskazują, że żądanie zostało odebrane i jest przetwarzane. Nie są one zwykle używane w praktyce.

2. Klasa 2xx (pomyślne): Kody te wskazują pomyślne zakończenie żądania. Na przykład 200 oznacza pomyślny transfer danych.

3. Klasa 3xx (przekierowanie): Wskazują, że do zakończenia żądania wymagane są dodatkowe działania. Na przykład 301 oznacza stałe przekierowanie.

http-status-codes-300

4. Klasa 4xx (błędy klienta): Kody te wskazują błędy związane z żądaniem klienta. Na przykład 404 oznacza, że żądana strona nie została znaleziona.

http-status-codes-401

5. Klasa 5xx (błędy serwera): Wskazują błędy związane z serwerem. Na przykład 500 oznacza wewnętrzny błąd serwera.

http-status-codes-501

Jak różne kody HTTP wpływają na SEO

Niewiele osób może wiedzieć, ale wyszukiwarki takie jak Google, Bing i inne również rozumieją i biorą pod uwagę kody stanu HTTP podczas indeksowania stron internetowych. Kody te mogą odzwierciedlać różne scenariusze, które występują między klientem a serwerem podczas uzyskiwania dostępu do zasobu internetowego. Podczas gdy kody klasy 1xx i 2xx zwykle nie mają bezpośredniego wpływu na ranking stron w wyszukiwarkach, kody klasy 3xx, 4xx i 5xx mogą mieć pewien wpływ.

Zacznijmy od przyjrzenia się kodom klasy 3xx. Te kody stanu wskazują różne kierunki przekierowań, takie jak 301 (przekierowanie stałe) lub 302 (przekierowanie tymczasowe). W przypadku stałego przekierowania (301) wyszukiwarki traktują nowy adres URL jako ostateczny i zastępują poprzedni w swoich bazach danych indeksowania. Może to mieć pozytywny wpływ na SEO, przenosząc autorytet i rankingi ze starej strony na nową.

Jeśli jednak strona wyświetla kody błędów 4xx (np. 404 – nie znaleziono strony), może to mieć negatywny wpływ na SEO. Wyszukiwarki postrzegają takie kody jako oznakę problemów z dostępnością treści, co może obniżyć ranking strony w wynikach wyszukiwania.

Kody klasy 5xx wskazują na błędy po stronie serwera, takie jak 500 (wewnętrzny błąd serwera). Błędy te mogą wystąpić z różnych powodów, takich jak przeciążenie serwera lub problemy z konfiguracją oprogramowania. Wyszukiwarki mogą tymczasowo obniżyć ranking strony, która generuje takie błędy, ponieważ mogą one wskazywać na niestabilność lub nieprawidłowe działanie zasobu.

Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób różne kody HTTP mogą wpływać na SEO witryny. Prawidłowe zarządzanie przekierowaniami i naprawianie błędów w odpowiednim czasie może pomóc w utrzymaniu i poprawie pozycji witryny w wyszukiwarkach.

Jak wyświetlić kody odpowiedzi serwera w przeglądarce

Podczas odwiedzania strony internetowej przeglądarka uzyskuje dostęp do serwera w celu pobrania jej zawartości. Czasami może się zdarzyć, że strona nie załaduje się lub wystąpią problemy z niektórymi elementami. W takich sytuacjach przydatna jest możliwość sprawdzenia kodów odpowiedzi serwera, aby dowiedzieć się, co dokładnie dzieje się pod maską.

Jak więc sprawdzić te kody w przeglądarce? Jest na to kilka sposobów.

Jednym z najprostszych sposobów jest skorzystanie z wbudowanych narzędzi deweloperskich przeglądarki. Większość przeglądarek, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari, ma wbudowane narzędzia programistyczne, które pomagają analizować strony internetowe. Aby zobaczyć kody odpowiedzi serwera, otwórz narzędzia programistyczne, kliknij kartę Sieć i odśwież stronę. Tutaj zobaczysz listę wszystkich żądań wykonanych przez przeglądarkę, a także kod stanu dla każdego żądania. Jeśli żądanie nie powiodło się, będziesz mógł zobaczyć kod odpowiedzi serwera, który może dostarczyć ważnych informacji o tym, co poszło nie tak.

Innym sposobem jest skorzystanie ze specjalnych usług testowania stron internetowych, takich jakPingdom Tools lubGTmetrix. Usługi te pozwalają analizować szybkość ładowania strony i dostarczają szczegółowych informacji o każdym elemencie, który jest ładowany podczas tego procesu. Możesz również zobaczyć kody statusu dla każdego żądania i zidentyfikować wszelkie problemy z serwerem.

Lista kodów statusu HTTP

Przyjrzyjmy się głównym kodom odpowiedzi HTTP, które są ważne dla zrozumienia interakcji z serwerem.

1xx (odpowiedzi informacyjne):

 • 100 Kontynuuj: Serwer jest gotowy do kontynuowania przetwarzania żądania.
 • 101 Przełączanie protokołów: Serwer wyraża zgodę na zmianę protokołu komunikacyjnego.

2xx (pomyślne odpowiedzi):

 • 200 OK: Żądanie zostało pomyślnie wykonane przez serwer.
 • 201 Created: Utworzono nowy element.
 • 204 Brak zawartości: Żądanie zostało wykonane, ale nie ma treści do wyświetlenia.

3xx (Przekierowanie):

 • 301 Moved Permanently: Zasób został przeniesiony na stałe.
 • 302 Found: Zasób został tymczasowo przeniesiony.
 • 304 Not Modified: Zasób nie zmienił się od ostatniego żądania.

4xx (błędy klienta):

 • 400 Bad Request: Żądanie zawiera błąd składni.
 • 401 Nieautoryzowane: Dostęp wymaga autoryzacji.
 • 403 Forbidden: Nie masz dostępu do zasobu.
 • 404 Nie znaleziono: Zasób nie został znaleziony.

5xx (Błędy serwera):

 • 500 Internal Server Error: Wystąpił problem na serwerze.
 • 502 Nieprawidłowa brama: Zła brama lub serwer proxy.
 • 503 Usługa niedostępna: Serwer jest tymczasowo niedostępny z przyczyn technicznych.

Zrozumienie tych kodów pomaga lepiej zrozumieć odpowiedzi serwera i rozwiązać ewentualne problemy

Rekomendacje od Hostkoss

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kodów statusu HTTP lub potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się z nami skontaktować. Wiele przydatnych informacji można również znaleźć w oficjalnych dokumentach RFC (Request for Comments). Zalecamy również przeczytanie innych artykułów na ten temat, które załączam poniżej.

Możesz być pewien, że głębsze zrozumienie tych kodów znacznie ułatwi ci interakcję z serwerami internetowymi i aplikacjami internetowymi w przyszłości.

Pytania i odpowiedzi dotyczące kodów statusu HTTP

Czym są kody statusu HTTP?

Kody stanu HTTP to wartości numeryczne zwracane przez serwer WWW w odpowiedzi na żądania HTTP. Wskazują one status lub wynik żądania.

Jakie są rodzaje kodów stanu HTTP?

Istnieje pięć klas kodów stanu HTTP: informacyjny (100-199), pomyślny (200-299), przekierowanie (300-399), błędy klienta (400-499) i błędy serwera (500-599).

Jakie kody stanu są klasyfikowane jako pomyślne?

Kody stanu w zakresie 200-299 są klasyfikowane jako pomyślne. Na przykład 200 oznacza “OK” – żądanie zostało pomyślnie zakończone, a 204 oznacza “Brak treści” – serwer zakończył żądanie, ale nie zwrócił treści

Jakie są przykłady przekierowań kodu stanu HTTP?

Kody stanu 301 (Moved Permanently) i 302 (Found) są przykładami przekierowań. Wskazują one, że zasób został przeniesiony lub znaleziony w nowej lokalizacji.

Co oznaczają błędy klienta w kodach stanu HTTP?

Błędy klienta (kody stanu 400-499) wskazują, że klient (na przykład przeglądarka internetowa) wykonał nieprawidłowe żądanie. Na przykład 404 – “Nie znaleziono” – oznacza, że serwer nie może znaleźć żądanego zasobu.

Jakie są przykłady błędów serwera w kodach stanu HTTP?

Przykłady błędów serwera (kody stanu 500-599) obejmują 500 (wewnętrzny błąd serwera), który wskazuje, że wystąpił błąd na serwerze i serwer nie może spełnić żądania.

Dlaczego zrozumienie kodów stanu HTTP jest ważne dla twórcy stron internetowych?

Zrozumienie kodów stanu HTTP pomaga twórcom stron internetowych skutecznie śledzić i rozwiązywać błędy, poprawiać komfort użytkowania i optymalizować wydajność witryny.

Jak mogę sprawdzić kody stanu HTTP podczas tworzenia strony internetowej?

Twórcy stron internetowych mogą korzystać z narzędzi programistycznych przeglądarki, takich jak Inspektor w Chrome lub Narzędzia programistyczne w Firefox, aby sprawdzać kody stanu HTTP podczas programowania.

Jak kody stanu HTTP wpływają na SEO witryny?

Pozytywne kody stanu HTTP, które wskazują, że strona działa szybko i poprawnie, mogą mieć pozytywny wpływ na SEO, podczas gdy błędne kody stanu mogą negatywnie wpływać na rankingi wyszukiwarek.

Jak naprawić błędy kodu stanu HTTP na stronie internetowej?

Naprawa błędów kodu stanu HTTP obejmuje analizę problemu, usunięcie przyczyny problemu i sprawdzenie poprawności poprawki poprzez testowanie. Może to obejmować naprawę linków, ustawień serwera lub aktualizację oprogramowania witryny.

O autorze

Lenka Siker

Lenka jest doświadczoną programistką, która wie, jak poruszać się po różnych platformach i systemach. Uzbrojona w ponad trzyletnie doświadczenie, jest w stanie zarządzać systemami CMS, takimi jak Drupal, TYPO3 i Concrete5, a także biegle posługuje się WordPressem, który obsługuje niezliczone strony internetowe na całym świecie.

Zobacz wszystkie artykuły