Posledních dvacet let bylo érou digitální renesance, kdy se internet stal nejen nástrojem, ale i součástí našeho každodenního života. Platíme účty, komunikujeme, nakupujeme a spravujeme své finance pomocí online služeb a elektronických platebních systémů. Vedle mnoha výhod však existují také hrozby, mezi nimiž zaujímá zvláštní místo phishing.

Phishing je víc než jen slovo. Je to chytrá strategie, kterou podvodníci používají ke krádeži důvěrných informací, zejména tím, že uživatele podvádějí a lákají. A bohužel se jedná o poměrně častý typ útoku.

Podle statistik je 96 % phishingových útoků prováděno prostřednictvím e-mailu. Útočníci posílají e-maily, které vypadají jako známé služby nebo organizace, a snaží se od nás získat důvěrné informace, například hesla nebo čísla kreditních karet. Další 3 % útoků jsou prováděna prostřednictvím škodlivých webových stránek, které mohou způsobit nenapravitelné škody na našich zařízeních a datech. A pouze 1 % phishingu je prováděno prostřednictvím telefonních hovorů, což však neznamená, že je méně nebezpečný.

Proto je důležité porozumět povaze těchto útoků a včas přijmout opatření na ochranu svého soukromí a bezpečnosti online.

Přečtěte si článek a zjistěte to:

Co je internetový phishing?

Podívejme se blíže na fenomén online phishingu.

Phishing, jak už samo slovo napovídá , je druh internetového podvodu, který spočívá v krádeži citlivých údajů uživatele. Nejde jen o podvod, ale o mazanou strategii, při níž útočníci provokují lidi, aby jim sdělili své osobní údaje, jako jsou telefonní čísla, bankovní karty, přihlašovací jména a hesla.

Schéma je jednoduché: podvodníci nabízejí uživatelům různé“atraktivní” funkce nebo služby, které osloví cílovou skupinu. Mohou například slíbit, že zjistí, kdo si prohlížel jejich profily na sociálních sítích, ačkoli platforma samotná takovou funkci neposkytuje. Nebo nabídnou produkt s neuvěřitelnou slevou, aby přilákali online zákazníky.

Útočníci mohou tuto strategii využít mnoha způsoby. Své záměry mohou skrývat za atraktivní záminky, jako je ověření pravosti webové stránky,odhlášení odběrunevyžádaných e-mailů, nabídka speciálních nabídek nebo dokonce instalace nových aplikací.

example-phishing-Facebook
Příklad phishingu: spamová zpráva zaslaná na Facebook požaduje heslo ke stránce správce.

Jak funguje online phishing

Podívejme se, jak funguje online phishing a proč je tak účinný. Phishing se od jiných typů podvodů liší tím, že jeho oběť poskytuje své důvěrné údaje dobrovolně. Toho je dosaženo obratným použitím různých nástrojů, jako jsou phishingové webové stránky, e-mailové zpravodaje, stránky pro získávání údajů, vyskakovací okna a cílená reklama.

Scénář je obvykle následující: uživatel obdrží lákavou nabídku nebo výzvu k registraci k získání nějaké výhody nebo k potvrzení svých osobních údajů, pokud se jedná například o bankovní nebo obchodní instituce, s nimiž komunikuje. Útočníci se obvykle vydávají za známé společnosti, sociální sítě nebo e-mailové služby a rozesílají e-maily jménem těchto organizací. Aby se podvodníci vydávali například za online prodejce, používají adresy podobné Aliexpressu nebo Aliexxpressu.

Útočníci často spoléhají na nízkou úroveň povědomí uživatelů o kybernetické bezpečnosti. Jejich hlavním cílem jsou osobní údaje, které jim umožňují přístup k finančním zdrojům. Obětí se tak mohou stát nejen jednotlivci, ale i banky, elektronické platební systémy a další instituce s významným finančním potenciálem.

Příklady internetových phishingových schémat

Online phishingové programy se mohou zdát složité, ale ve skutečnosti se jedná o jednoduché, ale účinné metody podvodu, které útočníci používají ke krádeži osobních informací a finančních údajů. Podívejme se na některé z nejčastějších příkladů, které mohou ohrozit vaši bezpečnost online:

  1. Phishingové e-maily: Tato stará, ale stále účinná metoda spočívá v zaslání e-mailu, který se tváří jako důležitá zpráva z banky, sociální sítě nebo jiného zdroje. Obvykle vás požádá o potvrzení vašich údajů, jako je uživatelské jméno a heslo, někdy dokonce i čísla bankovních karet. Pamatujte si, že žádný seriózní zdroj vás nikdy nebude žádat, abyste tyto citlivé údaje sdělili prostřednictvím e-mailu.
  2. Zachycení odpovědí na e-maily: Tento typ phishingu využívá zranitelnosti v e-mailovém protokolu k zachycení vašich odpovědí na phishingové e-maily. Když na e-mail odpovíte, může být automaticky přeposlán útočníkům, kteří se z vás pak mohou pokusit vymámit ještě více informací nebo vás uvést v omyl.
  3. Phishing v online aukcích: Útočníci mohou využívat legitimní online aukce k prodeji nelegálně získaného zboží. Mohou se tvářit jako poctiví prodejci, ale ve skutečnosti získávají peníze prostřednictvím falešných webových platforem a obcházejí oficiální platební systémy.
  4. Fiktivní charitativní organizace: Tento systém využívá vaší ochoty pomáhat druhým. Podvodníci vám mohou poslat e-mail nebo vás oslovit prostřednictvím sociálních sítí s žádostí o příspěvek na fiktivní charitativní projekty nebo na pomoc nemocným. Před poskytnutím jakéhokoli daru si udělejte další průzkum, abyste se ujistili, že se jedná o skutečnou organizaci.
  5. Phishing internetových obchodů: Podvodníci mohou vytvářet vzhledově podobné internetové obchody, které nabízejí produkty za velmi nízké ceny nebo s velkými slevami. Často se však jedná pouze o lstivý způsob, jak získat vaše finanční údaje. Před jakýmkoli nákupem na internetu si ověřte spolehlivost obchodu a jeho pověst.

Dávejte si pozor na tyto podvody a buďte na internetu obezřetní. Vaše osobní údaje a bezpečnost by měly být vždy na prvním místě.

Jak rozpoznat phishing: Triky podvodníků a jak se jim vyhnout

Když lidé dostanou e-mail o výhře v tombole nebo loterii, obvykle se cítí šťastní a těší se, až si výhru vyzvednou. Nečekaná výhra však může skrývat past. Poměrně často tento trik používají zločinci, kteří spoléhají na naši naivitu a touhu získat něco zdarma.

Je důležité si uvědomit, že e-maily o výhrách nemusí být tím, čím se zdají být. Obvykle přicházejí od neznámých nebo podezřelých odesílatelů a na první pohled mohou vzbuzovat pochybnosti. Pokud jste nikdy nepotřebovali odpověď na otázku“Jak jsem se dostal do této loterie?“, pravděpodobně se jedná o phishing.

Někteří útočníci jdou ještě dál a snaží se vás přesvědčit, aby ste se přihlásili na podezřelé webové stránky a získali jejich“odměnu”. Mohou vytvářet podvodné internetové obchody, které se tváří jako zcela autentické zdroje. Tím, že vás požádají o zadání osobních údajů pro“ověření” nebo“autorizaci“, se ve skutečnosti snaží pouze ukrást vaši identitu a peníze.

Jak tyto pasti rozpoznat? Nejprve věnujte pozornost adrese URL webové stránky. Často může být podobná oficiální adrese zdroje, který znáte, ale s určitými rozdíly. Může například obsahovat pravopisné chyby nebo další znaky.

Za druhé, buďte opatrní při kontrole odkazů v e-mailech nebo zprávách. Kliknutím na ně se obvykle dostanete na podezřelé nebo podvodné stránky. Pokud je po vás na takové stránce požadováno přihlášení nebo zadání důvěrných informací, raději to odmítněte.

Dávejte si také pozor na odesílatele e-mailů. Zkontrolujte jejich adresu a údaje o odesílateli. Znáte e-mailovou adresu a odpovídá oficiálním kontaktům dané společnosti nebo organizace?

Dalším způsobem, jak rozpoznat phishingové útoky, je pečlivě zkontrolovat všechny informace, o jejichž zadání jste požádáni. Útočníci se mohou snažit získat vaše osobní údaje včetně čísel kreditních karet, hesel a dalších citlivých informací. Nedávejte jim tuto příležitost.

Na internetu byste měli být vždy ostražití a obezřetní. Phishingové útoky mohou mít mnoho podob, ale se správnými znalostmi a opatrností se jim můžete vyhnout a ochránit svá data.

Zdroje přitažlivosti phishingových stránek pro publikum

Při hledání nových způsobů, jak přilákat publikum na podvodné stránky, podvodníci své metody neustále zdokonalují. Jejich zdroje získávání uživatelů jsou rozmanité a důmyslné. Jednou z nejběžnějších metod je zasílání osobních zpráv, ve kterých se podvodníci snaží přesvědčit své potenciální oběti o výhře nebo jiných výhodných podmínkách. Další metodou je rozesílání e-mailového spamu, kdy útočníci rozesílají hromadné zprávy s nabídkami nebo lákavými nabídkami.

Stejně účinné jsou reklamní kampaně, které přitahují pozornost uživatelů zajímavým obsahem nebo pobídkami. Obvykle jsou takové reklamy maskovány jako skutečné produkty nebo služby, ale odkaz vede na podvodnou stránku. Kromě toho mohou podvodníci používat obrázky, které demonstrují funkčnost aplikací nebo služeb, a zanechávat pod nimi komentáře s odkazy na phishingové zdroje. Tato strategie, známá jako “padding”, vytváří dojem spolehlivosti a náchylnosti k využití skutečných osob.

Jakmile uživatelé přistanou na podvodné stránce, podvodníci se je snaží co nejvíce udržet a zapojit je do podvodného schématu. Toho lze dosáhnout pomocí fúzí a informačních materiálů, které vytvářejí dojem legitimity a bezpečnosti. Schéma tedy funguje následujícím způsobem:“Zdroj -> Vycpávka ->Vstupní stránkaphishingu“, přičemž každý krok má svou vlastní důležitou roli při přilákání a oklamání cílové skupiny.

Jak se chránit před phishingem

Pokud jde o ochranu před phishingem, existuje několik jednoduchých, ale účinných pravidel, která je třeba dodržovat, pokud jde o bezpečnost online.

A hlavně nikdy neprozrazujte důvěrné údaje, i když na tom někdo opravdu trvá. Žádná banka ani sociální síť vás o to nikdy nepožádá prostřednictvím e-mailu.

Nainstalujte si kvalitní antivirový program s aktualizovanou databází. Moderní software tohoto typu dokáže odhalit spyware a malware a také vás upozornit na podezřelé webové stránky. Neignorujte jejich varování – mohou vás zachránit před problémy.

Věnujte pozornost designu webových stránek, které navštěvujete. Pokud vypadají nedbale nebo podezřele, může se jednat o phishingové stránky.

Zkontrolujte adresní řádek v prohlížeči. I drobné změny mohou znamenat, že jste se ocitli na podvodné stránce. Pozor také na zkrácené odkazy.

Při přístupu na bankovní webové stránky se ujistěte, že je připojení chráněno protokolem HTTPS. Pokud v adresním řádku vidíte visací zámek, je to dobré znamení.

Dávejte si pozor na e-maily, které vyzývají k okamžité akci nebo vyvolávají emocionální reakci. Často se jedná o podvodné zprávy.

Nepoužívejte veřejnou Wi-Fi pro přístup k bankovním účtům. Nemusí být bezpečné a vaše data mohou být zachycena.

Pokud zaznamenáte pokusy o phishing, nahlaste je příslušným službám. Pomůžete tak nejen sobě, ale i ostatním uživatelům vyhnout se problémům.

A hlavně neriskujte klikáním na pochybné odkazy. I když pocházejí od vašich přátel, mohou být pastí. Buďte na internetu opatrní a vaše data budou v bezpečí.

Co bude dál?

Na závěr vám doporučuji přečíst si další články obsažené v níže přiložených materiálech. Další analýza a zvýšení vašich odborných znalostí v této oblasti vám pomůže ještě více se zabezpečit ve velkém světě internetu.

Nezapomeňte, že náš tým je vždy připraven zodpovědět vaše dotazy a poskytnout vám další podporu prostřednictvím chatu na našich webových stránkách. Dávejte na sebe pozor a buďte na internetu v bezpečí!

Otázky a odpovědi o online phishingu

Co je internetový phishing?

Internetový phishing je druh podvodu, kdy se útočníci snaží získat osobní údaje, jako jsou hesla nebo čísla kreditních karet, prostřednictvím falešných webových stránek nebo e-mailů.

Jak poznám phishingovou stránku?

Phishingové stránky mají často neobvyklý design, překlepy nebo nesprávnou adresu URL. Nejlepší je zkontrolovat adresní řádek a navázat zabezpečené připojení (HTTPS).

Jaké typy informací obvykle phisheři požadují?

Phisheři mohou požadovat hesla, čísla kreditních karet, osobní údaje, čísla sociálního pojištění a další citlivé informace.

Jaké jsou důsledky phishingu?

Důsledky phishingu mohou zahrnovat ztrátu osobních údajů, finanční ztrátu, krádež identity a další formy podvodu.

Jak se mohu před phishingem chránit?

Ochrana před phishingem zahrnuje upozornění na podezřelé zprávy a odkazy, instalaci antivirového softwaru a pravidelnou aktualizaci hesel.

Proč je důležité neodpovídat na podezřelé e-maily?

Odpovědi na podezřelé e-maily mohou útočníkovi potvrdit vaši aktivitu a zvýšit počet jeho pokusů o útok.

Jak časté jsou phishingové útoky?

K phishingovým útokům dochází pravidelně a jejich cílem může být každý uživatel internetu.

Proč je důležité kontrolovat odkazy, než na ně kliknete?

Kontrola odkazů před kliknutím vám pomůže vyhnout se potenciálně nebezpečným webovým stránkám a phishingovým útokům.

Jaké další metody ochrany před phishingem můžete doporučit?

Před phishingovými útoky vás může ochránit pravidelné školení o internetové bezpečnosti, používání dvoufaktorového ověřování a instalace softwaru pro blokování nevyžádané pošty.

Co mám dělat, pokud se stanu obětí phishingového útoku?

Pokud se stanete obětí phishingového útoku, okamžitě změňte svá hesla, kontaktujte svou banku nebo jiné známé služby, které mohou být zasaženy, a nahlaste incident orgánům činným v trestním řízení.

O autorovi

Andrii Kostashchuk

Andrii má zkušenosti s programováním v různých jazycích pro různé platformy a systémy. Více než osm let se pohybuje v oblasti internetu a pracuje s různými CMS, jako jsou např: Opencart, Drupal, Joomla a samozřejmě s nejoblíbenějším systémem pro správu obsahu WordPress.

Zobrazit všechny články